Forundersøgelser i renoveringsprojekter

Mange renoveringsprojekter har oplevet merudgifter til ekstra entreprenørkrav og forsinkelser i arbejdet, som ligger væsentligt over det beløb, som er afsat til uforudsete udgifter. Der er mange ting, man skal tage højde for, men det er sjældent, at man kender til det hele, inden man går i gang med at udføre projektet. Det koster ofte både tid og penge for både bygherre, rådgivere og entreprenører og kan være årsag til konflikter mellem renoveringens parter.

Forundersøgelser er derfor en væsentlig del af et renoveringsprojekt. Forundersøgelser og registreringer vil almindeligvis danne et grundlag for at udbyde arbejder til de udførende på et så sikkert grundlag som muligt for at kunne planlægge tiden og kende økonomien i projektet.


 

forundersoegelser 540px


 

Vejledningen synliggør, hvilke forundersøgelser der bør udføres på det konkrete projekt. Det er centralt, at man skal udvælge og gennemføre de forundersøgelser, som giver værdi i balancen mellem udgiften til forundersøgelser og mængden af uforudsete forhold og deres økonomiske konsekvens. Vejledningen er suppleret af værktøjer og bilag – bl.a. gode tjekskemaer, der kan hjælpe til at finde de rigtige forundersøgelser.


 

Vejledning: Forundersøgelser i renoveringsprojekter (pdf)

Bilag: indeholder bl.a. tjekskemaer og lister over problematiske stoffer

Skemaer til forundersøgelser (word)


 

Denne vejledning er tæt knyttet til vejledningen "Risikohåndtering i renoveringsprojekter".