Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter

Denne vejledning henvender sig til de professionelle parter i renoveringsprojekter, som søger værktøjer og inspiration til at organisere, planlægge og gennemføre arbejdet med brugere og beboere.


Brugerne er altid en del af renoveringsprojektet

Renoveringsprojekter adskiller sig fra nybyggeri bl.a. ved, at bygningerne ofte er i brug, mens der bygges, og derfor udgør brugere eller beboere en væsentlig faktor i byggeprojektet. Brugerne kan skabe værdi, men også udfordringer i byggeprojektet. Ved at have styr på brugerne og have en løbende formidling og dialog øges chancerne for værdiskabelse og udfordringerne minimeres. Graden af brugernes involvering og påvirkning på projektet vil variere i det konkrete projekt, men brugerne er en del af byggeprocessen fra start til slut.

Der ligger et betydeligt element af risikostyring i en god planlægning af brugerkommunikationen. Så tidligt som muligt bør byggefolkene sætte sig grundigt ind i brugernes behov og sætte rammerne for brugerinddragelsen. Det skal vurderes og besluttes, hvordan kommunikationen med brugerne sker bedst muligt.


Vejledning: Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter (pdf)

Bilag: Bl.a. eksempler på interessentanalyse, kommunikationsplan, information til beboerne mv. (pdf)

DTU's pjece til brugerinddragelse - DK (pdf)

DTU's pjece til brugerinddragelse - UK (pdf)

PowerPoint til undervisning Værdibygs vejledning 'Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter' 


brugereogbeboere 500px


Andre vejledninger

Vejledningen 'Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter' giver anbefalinger og værktøjer til samarbejde, kommunikation og konflikthåndtering, som supplere denne vejledning på fornem vis.

Der er sammenhæng mellem denne vejledning og Værdibygs vejledning 'Brugerindvolvering', der fokuserer på, hvordan brugerne kan inddrages i byggeprojektet.