Perspektiver på renoveringsprocesser

Debatoplægget 'Perspektiver på renoveringsprocesser' giver et indblik i aktuel renoveringspraksis og et overblik over tidligere initiativer på området. Sigtet med publikationen er at kortlægge bygningsrenoverings særlige vilkår og skabe debat og fælles forståelse af renoveringsprocesser.

Hent 'Perspektiver på renoveringsprocesser - et debatoplæg' (pdf)

PowerPoint til undervisning i Værdibygs debatoplæg 'Perspektiver på renoveringsprocesser'


debat bruger haandvaerker2


Publikationen, der er blevet til ud fra litteraturstudier og interviews med en række aktører inden for renoveringsområdet, består af to dele. I første del præsenteres syv perspektiver på renovering:

     1. Renovering er ikke bare en slags nybyggeri             
     2.
Værdi og forventningsafstemning  
     3.
Forundersøgelser og risikovurdering
     4. Beboere og brugere
     5. Aktører og kompetencer                    
     6.
Samarbejde og styringsredskaber  
     7.
Arkitektur og Bygningskultur

Anden del gennemgår tidligere initiativer på området. Formålet er at skabe et overblik over, hvad der tidligere er lavet, så vi kan vurdere, hvilke værktøjer der mangler, og hvilke ideer der kan bygges videre på. Undervejs præsenteres korte citater fra interviews med praktikere samt en række debattemaer. Begge dele kan forhåbentlig inspirere til videre refleksion og diskussion.