Tidsplanredegørelse

 

a1 500 px

I vejledningen 'Tidsplanredegørelse' kan du læse om en række af de temaer, det er hensigtsmæssigt at tage stilling til i forbindelse med udbudstidsplanen. Endvidere beskrives hvordan tidsplanredegørelsen bruges, af hvem og hvor i processen.

Tjekskema - et værktøj til tidsplanredegørelse
Tidsplanredegørelsen som værktøj er bygget op som et tjekskema, der vedlægges udbudsmaterialet. Derudover findes et eksempel på et udfyldt tjekskema, der viser hvordan tidsplanredegørelsen bruges i praksis på byggeprojekter.


Vejledningen i 'Tidsplanredegørelse' (pdf)

'Tidsplanredegørelse' del II - eksempler (pdf)

Tjekskemaet i låst format (doc)

Tjekskemat i ulåst format (doc)

Eksempel på anvendelse af tjekskemaet (pdf)

PowerPoint til undervisning i Værdibygs vejledning 'Tidsplanredegørelse'


Et værktøj, der skal ledsage udbudstidsplanen
Formålet med en tidsplanredegørelse er:

  • At sikre, at udbuddet baseres på en tidsplan, der er tilpasset projektets forudsætninger.
  • At rådgivere og bygherre tager stilling til tidsmæssige risici og konsekvenser af valg i rådgivnings- og projekteringsprocessen, så der ikke opstår problemer senere.
  • At gøre projektets tidsmæssige forudsætninger mere transparente for entreprenørerne, hvilket er med til at minimere deres risikotillæg og dermed give den rigtige pris.


Tidsplanredegørelsen supplerer udbudstidsplanen ved at beskrive hvilke forhold, overvejelser og forudsætninger, der ligger til grund for udbudstidsplanen. Redegørelsen indeholder punkterne Tidsplanen overordnet, Materialevalg, Leverancer, Metodevalg og proces, Myndighedsbehandling, Beslutninsgprocesser, Vinterforanstaltninger, Arbejdsmiljø samt Risikovurdering og -håndtering.