Udbud med forhandling

En vej til bedre byggeprojekter

Udbud med forhandling er en mulighed for tæt markedskontakt og dialog i udbudsprocessen, som kan bruges til i højere grad at opnå bedre tilbud, budgetsikkerhed og den ønskede kvalitet i byggeriet.

Gennem dialogen og forhandlingerne øges både bygherres og tilbudsgivers forståelse for opgavens karakter, udfordringer og vilkår. Dermed kan parterne afklare misforståelser, fjerne usikkerheder og minimere risikoelementerne i projektet, og grebet rigtigt an øger forhandlingsforløbet begge parters mulighed for at høste potentielle gevinster. Udover mere præcise priser og højere kvalitet kan anvendelsen af udbud med forhandling også være et værktøj til at sikre, at det tilbudte projekt er optimeret til bygherrens behov. Som resultat af afklaringerne i udbuddet opnås bedre samarbejde og færre ekstraregninger og dermed bedre overensstemmelse mellem tilbudspris og det afsatte budget og slutøkonomien i projektet.

Forhandling i udbudsprocessen kræver en veltilrettelagt proces for at føre til det ønskede resultat. Vejledningen synliggør mulighederne for brug af udbud med forhandling og giver anbefalinger til, hvordan bygherre og bydende kan agere i de forskellige faser af udbudsprocessen. Med den nye vejledning i hånden bliver du klogere på hvad udbud med forhandling er, hvornår udbudsformen kan anvendes samt hvilke typer udbud, der egner sig til forhandling. Derudover indeholder vejledningen bl.a. en udførlig guide til hvordan bygherre og de bydende forbereder sig bedst til forhandlingerne samt mulige forhandlingstemaer.

 


 

Udbud med forhandling proces

 


 

Vejledning: Udbud med forhandling (pdf)

Bilag 1: Eksempel på udbudsbetingelser - udbud af storentreprise med forhandling (pdf)

Bilag 2: Eksempel på udbudsbetingelser - udbud af totalrådgivningsopgave med forhandling (pdf)

Bilag 3: Skema til tidsplan for forhandlingsforløb til brug i udbudsmateriale (word)

 


 

Vejledningen suppleres af Værdibyg-vejledningen om Dialog i udbudsprocessen og er udarbejdet med støtte fra Realdania