Dialog i udbudsprocessen

”Samtale fremmer forståelsen…”

Udbud og tilbudsgivning er en krævende og omkostningstung proces, men det er også det afgørende tidspunkt, hvor priser og ydelser fastlægges, og hvor samarbejdsparter finder hinanden. Derfor er det vigtigt at have en god og værdiskabende udbudsproces og dialog er et redskab til netop dette.

Det er ikke nemt at lave et udbud, der klart og entydigt beskriver bygherrens behov og ønsker, og udbuddet opfattes derfor ikke altid af tilbudsgiverne på den måde, som bygherren mente. Derfor er det i både bygherre og tilbudsgiveres interesse at have mulighed for at forventningsafstemme undervejs.

Der er mange muligheder for dialog i udbudsprocessen og vejledningen gennemgår mulighederne for dialog før og under udbud samt efter tilbudsgivning. Vejledningens anbefalinger er rettet mod offentlige bygherrers udbud, men vil kunne give inspiration til både offentlige og private bygherrer.

 


 

Dialog i udbudsprocessen

 


 

Vejledning: Dialog i udbudsprocessen (pdf)

Bilag: Eksempler og formuleringer (pdf)

 


 

Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Realdania og suppleres af Værdibyg-vejledningen om Udbud med forhandling

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i januar 2018 udgivet vejledningen Dialog før og under udbudsprocessen, som behandler samme emne. KFST’s vejledning beskriver særligt de generelle regler og muligheder og kan være et fint supplement til Værdibygs vejledning, der konkret arbejder med anbefalinger til brug i byggeriet.