Effektiv prækvalifikation

Udbud er generelt et svært område, hvor udbyder samtidig skal håndtere den gode udbudsproces og de juridiske rammer. Udbyder skal foretage et godt indkøb og det skal gøres rigtigt første gang.Denne vejledning har til formål at give byggeriets parter enkle anbefalinger og beskrive bedste praksis til en prækvalifikationsproces, hvor udbyder finder de deltagere, der giver den bedste konkurrence, og ansøgere kan prioritere deres ressourceforbrug til de opgaver, de har bedst chance for at vinde. Prækvalifikationer må ikke ende med, at komplicerede procedurer og formalia stjæler fokus fra det egentlige formål: at finde de rigtige tilbudsgivere.

Det handler om at gøre prækvalifikationsprocessen mere effektiv:

  • Effektiv for udbyderne – der med mindst mulig, men kvalificeret indsats kan vælge de rigtige virksomheder til at afgive tilbud på det konkrete projekt

  • Effektiv for ansøgerne – ved at deres udgifter til prækvalifikationer reduceres samt at de hurtigt og effektivt kan vurdere, om projektet passer til deres kompetencer og ressourcer.

Vejledningen henvender sig både til udbydere og ansøgere. På udbydersiden retter vejledningen sig primært mod offentlige udbydere, og der er i udgangspunktet fokuseret på større projekter Men private udbydere og mindre projekter kan også sagtens hente inspiration i vejledningens eksempler og anbefalinger.


Vejledning: Effektiv prækvalifikation (pdf)

Bilag: bl.a. skemaer og eksempler (pdf)

Bilag 1-5 i wordudgave (word)

PowerPoint til undervisning i Værdibygs vejledning 'Effektiv prækvalifikation'


Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Realdania og BoligfondenKuben

Vejledningen er udarbejdet parallelt og koordineret med Byggeriets Evaluerings Centers projekt ”Professionel udvælgelse i Byggeriet”