Leverandørprojektering og samprojektering

Omfanget af projekterende virksomheder, der indgår i et byggeprojekt, er stigende. Dele af projekteringen overdrages ofte til leverandører og entreprenører, og der udbydes på funktionskrav eller som systemleverancer. Det stiller skarpe krav til samarbejde og koordinering af ydelser.


LEV facadeprojektering fllesI denne vejledning beskriver vi, hvordan man bør tilrettelægge samarbejdet omkring samprojektering og leverandørprojektering. Det handler i høj grad om projekteringsledelse, koordinering og klare aftaler, roller og ydelser. 

En veltilrettelagt proces er med til at sikre et godt samarbejde mellem bygherre, rådgivere og leverandører/entreprenører og bidrager til et godt resultat for alle medvirkende – et bygbart projekt uden projektfejl.

Vejledningen suppleres af bilag, der illustrerer hvordan man kan kortlægge og tilrettelægge grænsefladerne mellem de projekterende parter.


Vejledningen: Leverandørprojektering og samprojektering

Bilag: eksempler på grænseflader

PowerPoint til undervisning i Værdibygs vejledning 'Leverandørprojektering og samprojektering'