Inddragelse af underentreprenører

Der er mange gode grunde til at inddrage underentreprenørerne aktivt i byggeprocessen. Når kompetencer og viden kommer i spil på tværs af entrepriser gavner det bl.a. planlægning, koordinering, samarbejde og arbejdsmiljø. Vejledningen inspirerer entreprenører og underentreprenører til at samarbejde på nye måder, og giver en række konkrete værktøjer til at styrke procesplanlægningen, kommunikation og møderne igennem hele byggeprocessen.


 UE Procesplan tegneserie red 2


Vejledningen suppleres af en case fra projektet 'Vapnagaard' i Helsingør, der levende beskriver hvordan et godt planlægnings- og samarbejdsforløb giver værdi og sikrer, at hovedentreprenøren kan overholde den stramme tidsplan. Vapnagård er en almen boligbebyggelse med 4.000 beboere, der er midt i en omfattende totalrenovering.

Bilagene understøtter vejledningen med konkrete redskaber til håndtering af risikoanalyse, periodeplan, ugeplan og giver et overblik over de forskellige mødetyper. Bilagene kan hentes både som pdf og til dels excel filer.

Derudover præsenteres værktøjerne ugemøder og procesplanlægning i to små film, der kan ses herunder!


Vejledning: Inddragelse af underentreprenører

Bilag: Risikoanalyse og planlægningsværktøjer

Bilag: Risikoanalyse (excelark)

Case: Inddragelse af underentreprenører på vapnagård

PowerPoint til undervisning i Værdibygs vejledning 'Inddragelse af underentreprenører'


Videoer:


Se film om procesplanlægning i byggeprojekter. Se direkte fra Youtube, hvis du vil se i fuld skærm


Se film om ugeplanlægning i byggeprojekter. Se direkte fra Youtube, hvis du vil se i fuld skærm.