Perspektiver på faseskift

b0_processlide

I Værdibyg vil vi gerne sætte skub i debatten omkring 'faseskift - en del af byggeprocessen'. Et område byggeriets parter peger på som en akilleshæl for der, hvor megen viden og værdi går tabt.

Debatten er skudt i gang med hæftet 'Perspektiver på Faseskift'
Med hæftet 'Perspektiver på Faseskift' - et debatoplæg præsenteres nye måder at betragte faseskift på, og der lægges op til videre debat om denne afgørende del af byggeprocessen.


Hæftet 'Perspektiver på byggeriets faseskift' - et debatoplæg (pdf)

Hæftet 'Perspektiver på byggeriets faseskift' - et debatoplæg (i en printvenlig version)


Hvad sker der, når byggeprojektet skifter form?
Præcis hvad, der sker i et faseskift, er svært at slå fast, men generelt set markerer faseskiftene steder i processen, hvor byggeprojektet skifter "form": Fra at være tanker, ønsker og idéer i programfasen, over til at være tegnet og beskrevet i projekteringsfasen, til at være et fysisk produkt i udførelsesfasen. Denne upræcise beskrivelse af faseskifts indhold efterlader en række spørgsmål, fordi hvordan håndterer vi en proces, vi har svært ved at definere?

  • Skal faser og fasemodel tænkes på en ny måde?
  • Hvad skal der foregå i faseskiftet, og hvem skal være med?
  • Skal faseskiftet systematisere og eliminere usikkerhed og reducere forskelle i opfattelser og forventninger?
  • Er faseskiftet en mulighed for at bruge pausen mellem faserne til at revurdere projektet og tilføje nye værdiskabende elementer?


5 perspektiver på faseskift
Disse spørgsmål foranlediges af fem perspektiver på faseskift, som udgivelsen præsenterer sammen med en kort opridsning af fasemodellens historie og egenskaber. Målet med publikationen er, at åbne byggebranchens øjne for problematikkerne ved faseskift, og anspore til en generel debat blandt praktikere, organisationer, uddannelsessteder m.m.


Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Realdania.