Driftorienteret byggeproces

Med fokus på driftshensyn og totaløkonomi vil selv en lille investering i langtidsholdbare løsninger ved opførelsen af nybyggeri, kan byg-og driftsherren opnå betydelige besparelser på det efterfølgende driftsbudget. Ligeledes vil gennemtænkte og brugsvenlige fysiske rammer understøtte trivsel og produktivitet hos både brugere og driftspersonale.


 DOB DRIFT DEF


Vejledningen 'Driftorienteret Byggeproces' beskriver, hvordan indtænkning af driftsvenlige løsninger i et byggeprojekt kan prioriteres og struktureres gennem hele byggeprocessen. Helhedstænkning, totaløkonomi og de rigtige spørgsmål hjælper til at holde fokus på kvalitet og gennemtænkte løsninger.

Vejledningen henvender sig til:

  • Byg- og driftsherrer, der ønsker mere optimeret drift og en bedre bundlinje i hele bygningens levetid
  • Projekterende og entreprenører, der får konkrete redskaber og gode råd til at indtænke driftshensyn i byggeprojektet
  • Driftsorganisationer og brugere, der kan finde inspiration til samspillet omkring driftsvenligt byggeri

 

I bilagene findes en række værktøjer til at understøtte valget af de driftsvenlige løsninger.


Vejledning: Driftorienteret byggeproces (pdf)

Bilag: bl.a. tjekliste og eksempler (pdf)

Tjekskemaer (word)

Bilag 3A: Granskning af byggeprojekt (excel)

PowerPoint til undervisning i Værdibygs vejledning 'Driftorienteret byggeproces'


Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Realdania