Commissioning-processen

Begrebet commissioning stammer oprindeligt fra skibsindustrien, hvor et skib først sendes ud, når det er grundigt gennemtestet, og personalet er uddannet til at betjene det.

Commissioning i byggeriet er en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces, der fokuserer på totaløkonomi og installationernes samspil.

Commissioning-processen sikrer det lavest mulige energiforbrug, et godt indeklima og velfungerende rammer for brugernes aktiviteter.


 Cx efter aflevering


Målet med vejledningen er, at inspirere byggeriets parter til at bruge commissioning til at sikre byggeriets kvalitet og en energieffektiv drift.

Vejledningen er delt op i to dele:

Del 1 henvender sig primært til bygherrer og beskriver overordnet commissioning med udgangspunkt i fordele, ulemper og økonomi.

Del 2 gennemgår systematisk aktiviteterne i en commissioning-proces og henvender sig til de direkte involverede. De enkelte faser er udgangspunkt for en beskrivelse af de mest relevante aktiviteter.

Bilag
I bilagene findes baggrundsmateriale og eksempler på værktøjer til at understøtte commissioning-processen, bl.a. commissioning-krav, -planer, -log og testparadigmer.


Vejledning: Commissioning-processen (pdf)

Bilag: bl.a. litteratur og eksempler (pdf)

PowerPoint til undervisning i Værdibygs vejledning 'Commissioning-processen'