Rigtigt fra start

En byggeproces' skæbne afgøres i de indledende faser. Det er her, der træffes afgørende beslutninger for resten af forløbet. Ved at gøre sig de rigtige overvejelser og gennemføre de rigtige aktiviteter tidligt, støbes fundamentet for en fremadrettet værdiskabende proces for alle parter.


b1_rfs_vejledning


Vejledningen tager fat i fire overskrifter, der er af afgørende betydning for en god byggeproces:

• Lav spilleregler for kommunikation, både eksternt, internt og mht. IKT

Skab klarhed mht. projektet, processen og organisationen

Balancér rammevilkårene; den ønskede kvalitet, tid, økonomi og risiko

• Bring de rigtige kompetencer i spil på det rigtige tidspunkt


Bilag og case
I et bilag findes forskellige eksempler på værktøjer til at understøtte den indledende proces, bl.a. organisationsdiagrammer, grænsefladeskemaer og værditræ.

Vejledningen er suppleret med en case om, hvordan man kom rigtigt fra start ifm. Projekt Ny Nørreport


Vejledning: Rigtigt fra start (pdf)

Case: Projekt Ny Nørreport (pdf)

Bilag: Bl.a. eksempler på diagrammer og grænsefladeskemaer (pdf)

Powerpoint til undervisning i Værdibygs vejledning 'Rigtigt fra start'