Brugerinvolvering

Brugerinvolvering er afgørende for et byggeris succes. For hvad er et godt byggeri værd, hvis det ikke stemmer overens med brugernes forventninger?


b1_binv_vejledning


Brugerinvolvering gennem hele processen
Vejledningen gennemgår et brugerinvolveringsforløb gennem hele byggeprocessen. Indledningsvist skal det bl.a. besluttes, hvorfor der skal være brugerinvolvering, og hvem brugerne egentlig er. Man skal i de indledende faser få klarlagt brugernes behov og på bedste vis prioritere dem i projektet.

I udførelsesfasen er det vigtigt stadig at have fokus på brugerne, så de forstår fremdriften i projektet. Og endelig skal brugerne introduceres til deres nye byggeri og sættes ind i de nye faciliteter, for at sikre en god oplevelse og en god ibrugtagning.

Igennem hele projektet er kommunikationen med og til brugerne essentiel for projektets samlede succes.

Bilag og case
Til vejledningen hører et bilag, der bl.a. indeholder eksempler på en interessentanalyse, et brugerkommissorium og en beslutningsplan.

Endvidere findes en case, der beskriver brugerinvolveringen ifm. byggeriet af Københavns Universitets nye forskningsfaciliteter.

Supplerende værktøjer hos i2p.dk
Bygherreforeningens projekt 'Idé til Program' har også arbejdet med brugerinvolvering. På hjemmesiden www.i2p.dk kan du finde værktøjsportalen Den gode proces samt flere cases om brugerinvolvering.


Vejledning: Brugerinvolvering (pdf)

Case: Københavns Universitet (pdf)

Bilag: Bl.a. eksempler på brugerkommissorium og beslutningsplan (pdf)

PowerPoint til undervisning i Værdibygs vejledning 'Brugerinvolvering'