Etablering af samarbejde
b3_sam_vejledning


Samarbejde er nøglen
Det er ingen hemmelighed, at de gode byggeprojekter oftest er dem, hvor parterne i fællesskab har løst udfordringerne hurtigt, konstruktivt og i en god tone. Vejledningen 'Etablering af samarbejde' indeholder en samling konkrete værktøjer, man kan bruge, når et værdiskabende samarbejde i et projektteam skal etableres.

Der peges igen og igen på, at det er det manglende samarbejde, der gør, at et byggeprojekt kommer i vanskeligheder. Vejledningen anviser, hvordan man simpelt kan få etableret samarbejdet - til glæde for både projektet og projektdeltagerene.

Vejledningen suppleres af en spændende case, hvor projektteamets samarbejde på Danske Handicaporganisationers domicil tilførte projektet merværdi på mange områder.


Etablering af samarbejde (pdf)

Case: Handicaphuset (pdf)

Bilag: Bl.a. workshop-dagsordner og hensigtserklæringer (pdf)

PowerPoint til undervisning i Værdibygs vejledning 'Etablering af samarbejde'


Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Realdania.