Projektoptimering
b3_pof_vejledningBedre projekter - for alle parter
Vejledningen 'Projektoptimering' beskriver, hvordan bygherre, rådgivere og entreprenører gennemfører et projektoptimeringsforløb, inden udførelsen starter. Herved kommer de udførendes kompetencer på banen, og man finder i fællesskab de rigtige løsninger, får afstemt forventninger, træffer de nødvendige beslutninger og sikrer et bygbart projekt og en god byggeproces.

Vejledningen suppleres af en case, der bl.a. beskriver, hvordan man over tre måneder inden opstarten tilrettelagde og gennemførte projektoptimeringen på Nordhavnsvej-projektet. Selvom man ventede med at gå i gang, gav det en helt fantastisk planlægning og et overblik, som betød, at man kunne arbejde langt mere effektivt efter projektoptimeringen.


Projektoptimering (pdf)

Case: Nordhavnsvej - DR-byen (pdf)

Bilag: Bl.a. modeller for kontrakt og projektoptimerings-log (pdf)

PowerPoint til undervisning i Værdibygs vejledning 'Projektoptimering'


Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Realdania.